fi se
1 2 not available
www.solunetti.fi
Framsida polku Forskning polku Molekylärbiologiska metoder polku Separering och rening av nukleinsyror
klass 1

sivusto123
Gelelektrofores av nukleinsyror
   

Separering och rening av nukleinsyror

De första stegen inom molekylärbiologisk forskning är vanligen separering och rening av nukleinsyrorna. Nukleinsyror kan separeras och isoleras på olika sätt. Metoderna är varierar beroende på om DNA eller RNA skall isoleras och beroende på vilken organism/vävnad eller cellodling, som syrorna skall isoleras ifrån. Graden av renhet är också av betydelse samt mängden som behövs. 

Först sönderdelas cellerna. Här finns ofta tre faser, en mekanisk, en kemisk och en enzymatisk. Cellerna mosas, detergenter tillsätts och enzymer tillförs. Sedan inaktiverar man nukleaserna eftersom de kan sönderdela nukleinsyrorna. Nukleinsyrorna isoleras genom filtrering och utfällning.

De isolerade nukleinsyrorna måste renas. I provet finns vanligtvis bitar av proteiner, som måste bort. Det finns många sätt att rena provet. Man väljer den metod som är mest lämplig. Vid reningen väljer man ofta mellan t.ex. följande metoder: extrahering, fällning, elektrofores, centrifugering, dialys och kromatografi.

När man isolerar RNA bör man så fort som möjligt förstöra ribonukleaserna. De sönderdelar RNA myclet snabbt. Man använder RNAasinhibitorer genast från början.

 

 
 
Accessibility Feedback