fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

Teknik för tunnsnitt

TEM kräver sin egen preparatframställningteknik. Snitten måste vara tillräckligt tunna för att elektronstrålen skall kunna penetrera dem. Dessutom utgör vakummiljön i provkammaren en utmaning för snitten. Prov som innehåller mycket vatten måste behandlas kemiskt. Hela preparatframställningen består av många olika steg. Slutresultatet är ett s.k. block, som kan förvaras i flera år och från vilket man kan fortsätta att snitta tunnstnitt för TEM.

Tekniken för framställning av tunnstnitt omfattar följande steg:

1.      Fixering 

 2.      En bloc-färgning

3.      Dehydrering 

4.      Inbäddning i medium 

5.      Snittning av tunnsnitt 

6.     Färgning av snitten 

 

 

 

 

 
 
Accessibility Feedback