not available se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
Framsida polku Forskning polku Biokemiska metoder polku Elektrofores polku Gelelektrofores av nukleinsyror (bilder)
klass 2

Gelelektrofores av nukleinsyror (bilder)


näytteiden lataus
Proven pipetteras i gelens brunnar. Ifall gelen är färglös kan man placera ett färgat papper under apparaten. Detta underlättar pipetteringen.
elektroforeesilaitteisto
Pågående elektrofores. Körhastigheten regleras genom att ändra strömmen, både amper (A) och volt (V), mellan polerna.

agaroosigeeli ajon jälkeen
Efter körningen kan man skära ut de önskade banden och studera dem vidare.

Apparatur för detektering.
De separerade nukleinsyrorna (banden ) kan fotograferas i UV-ljus. Dessutom kan man mäta bandens storlek med dator och därefter jämföra dem sinsemellan. Man får då en uppfattning om förhållandet mellan enskilda nukleinsyror.

 
 
Accessibility Feedback