fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

sivusto123
Steroider, kolesterol
   
sivusto123
Klatrin-medierad endocytos
   

Syntes av kolesterol

Kolesterol är en viktig del i djurcellernas membranstrukturer. Däggdjur syntetiserar sina steroida hormoner och gallsyror utgående från kolesterol. Kolesterol behöver inte ingå i födan enär levercellerna har förmåga att syntetisera kolesterol utgående från en enkel substans, acetat. 

Kolesterol syntetiseras utgående från acetyl-CoA i en fyrdelad process:
1. Först förenas tre acetyl-CoA till mevalonat.
2. Mevalonat ger upphov till två isoprenmolekyler, som har aktiverats med fosfatgrupper.
3. Sex isoprenmolekyler polymeriseras till en kedja, som innehåller många dubbelbindningar.
4. Dessa dubbelbindningar omvandlas till C-C-bindningar, vilket leder till en struktur som består av fyra ringar (se bilden).
Detta är alla sterolers grundstruktur.
Översätt bild: acetat; mevalonat; aktiverat isopren; skvalen; kolesterol

Största delen av det kolesterol, som levercellen bildar, förs ut ur cellen, t.ex. i form av gallsyror eller kolesterylestrar. Kolestrylester-molekylen är mer hydrofob än kolesterol och förs från levern ut i kroppen i form av lipoproteinpartiklar, framför allt LDL-partiklar (low density lipoprotein). LDL-partiklarna upptas av cellerna via klatrinmedierad endocytos och LDL-receptorer. Kolesterol används vid framställning av steroidhormoner och D-vitamin. 

I binjurarna syntetiseras steroidhormoner utgående från kolesterol. Mineralocortikoiderna och glukocortikoiderna reglerar jonabsorptionen i njurarna och glukoneogenesen. Könshormonerna, androgenerna, estrogenerna och progesteron, produceras i könskörtlarna och livmodern. De steroida hormonerna är mycket effektiva och behövs endast i mycket små mängder, vilket innebär att det inte går åt stora mängder kolesterol vid syntesen av dem.

 
 
Accessibility Feedback