fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

Steroider, kolesterol

Kolesterol hör till steroiderna. Alla steroider bildas utgående från ett triterpen med namnet skvalen, som mycket lätt bildar ringstrukturer. Först bildas lanosterol, som förekommer i djurvävnader och utgör förstadium till kolesterol.

Kolesterol tjänar som utgångspunkt vid syntesen av många andra steroider i  djurvävna- derna. Hit hör t.ex. gallsyrorna, som assisterar vid nedbrytningen av fett i tunntarmen. Gallsyrorna gör att det bildas miceller, som kan absorberas av tarmen. 

Androgenerna (manliga könshormon), estrogenerna (kvinnliga könshormon), progeste- ron och hormonerna från binjurens bark är också steroider. De verkar via kroppens steroid- receptorer.

Översätt bildtext: KOLESTEROL, EN GALLSYRA (CHOLSYRA) 

 
 
Accessibility Feedback