fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
Framsida polku Membranens kretslopp polku Endocytos polku Klatrin-medierad endocytos
klass 2

sivusto123
EM-bild av klatrintäckt vesikel
   
sivusto123
Endocytos
   

Klatrin-medierad endocytos

Den klartinmedierade endocytosen är den valigaste och bäst kända typen av endocytos. När klatrinmolekylerna fäster vid cellmembranet leder det till att cellmembranet buktar inåt så att en liten grop bildas. Dessa klatrintäckta små gropar uppstår till följd av specifika signaler vid cellmembranet och avsnörs inåt med hjälp av dynamin (GTPas). På detta sätt uppstår vesikler, som mäter 50-100 nm i diameter. Klatrinmolekylerna på ytan avlägsnas snabbt och vesiklerna flyter ihop med  tidiga endosomer. I de tidiga endosomerna sorteras molekylerna. En del av dem förs till de sena endosomerna andra tillbaks till cellmembranet (receptorernas kretslopp). 

Den klartinmedierade endocytosen ger cellen en specifik möjlighet att ta in stora molekyler från det extracellulära området. Ett exempel på detta är intaget av kolesterol, som finns i blodet i form av LDL-partiklar (low-density lipoprotein). Även järn tas in genom klatrinmedierad endocytos. Här medverkar en transferrinreceptor. Även många virus använder denna rutt för att komma in i cellen. Receptorerna kan ligga färdigt i klatrin-groparna eller så kan de vara fritt rörliga på cellmembranet. I det senare fallet sker konformationsförändringar i samband med att liganden binds till receptorn. Dessa förändringar får receptorerna att stanna i klatringroparna.

Klatrintäckta vesikler används också i den inre membrancirkulationen, t.ex. mellan Golgiapparaten och sena endosomer.
Översätt bild: KLATRIN; DYNAMIN; KLATRINTÄCKT VESIKEL; KLATRIN

 
 
Accessibility Feedback