fi se
1 2 not available
www.solunetti.fi
Framsida polku Metabolism polku Kloroplasten
klass 2

Kloroplasten

Fotosyntesen äger rum i kloroplastens inre membransystem. Detta membransystem är inte i kontakt med det dubbla yttre lipidhöljet. Det inre membransystemet bildar tunna säckar s.k. tylakoider, som staplas på varandra till s.k. grana. Tylakoidens inre kallas lumen. Utrymmet mellan tylakoiderna och den inre membranen kallas stroma.
I stroma finns:
1.  enzymer för kolhydratsyntesen
2. små cirkulära och dubbelsträngade DNA-molekyler
3. ribosomer.
Kloroplasterna har förmåga att syntetisera sina egna proteiner.

Thylakoidmembranerna innehåller mycket proteiner men ganska lite fosfolipider. Däremot är glykolipider, som innehåller galaktos, är mycket vanliga. Glykolipiderna har flera dubbelbindningar. Dubbelbindningarna gör membranerna mycket smidiga, vilket underlättar den laterala diffusion, som olika proteinkomplex gör i samband med fotosyntesen.

 

 
 
Accessibility Feedback