fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

Efterfärgning

För att erhålla en tydlig bild av biologiskt material i TEM krävs vanligen efterfärgning, som ökar kontrasten. Härvid används färgämnen, som innehåller tungmetaller såsom osmuim, uran, bly och wolfram. Färgerna fäster vid olika strukturer och påverkar elektronernas spridning. Detta ökar kontrasten.


Griddar med tunnsnitt färgas vanligen med med en dubbelfärning som innehåller uranylacetat och blycitrat. Uranyljonerna reagerar starkt med forfat- och aminogrupper, vilket innebär att organeller om innehåller nukleinsyror (kärna och ribosomer) och vissa proteiner färgas starkt. Blyjonerna reagerar med många negativt laddade strukturkomponenter och ökar kontrasten helt allmänt.

 

 

 

 
 
Accessibility Feedback