fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

Fryssnitt och immuno-EM

Fördelen med fryssnittekniken är att man kan lokalisera svaga antigener. Vid fryssnittekniten används milda fixeringar. Det krävs ingen dehydrering och ingen inbäddning och ingen polymerisering som kräver upphettning.  

 

Efter fixeringen bäddas cell- och vävnadsprovet in i gelatin. För att vattnet i provet inte skall kristallisera och förstöra cellerna bör provet frysas så snabbt som möjligt. Detta sker i flytande kväve. Man använder också antifrysmedel såsom sackaros och glukos, som gör att vattnet vittrifierar dvs blir glasis. Det frusna blocket snittas med frysultramikrotom. Antigenerna lokaliseras på tunnsnitt på griddar och man använder vanligen indirekt immunofärgning med kolloidalt guld. För att snitten inte skall torka och skadas skyddas de med metylcellulosa. 

 

 

 
 
Accessibility Feedback