fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

Immuno-EM

Principen för immunoelektronmikroskopi (immuno-TEM) är den samma som för LM immunoflourescensmikroskopi. Man lokaliserar en strukturell detalj med hjälp av den specifika reaktionen mellan en antigen och en antikropp. För lokaliseringen används ett märkämne, som är synligt i TEM. 


Inom immuno-TEM används mycket specifika mono- eller polyklonala antikroppar, som har hög affinitet. Lokaliseringen kan ske med en direkt eller indirekt metod. Den indirekta metoden är vanligare och mer specifik. Den används därför oftare. 

De märkämnen som används kopplas vanligen till IgG-klassens antikroppar. Det finns två typer av märkämnen:
1.   kolloidalt guld eller ferritin, som syns i mikroskopet

2. enzymer t.ex. pepparrotsperoxidas. Med hjälp av enzymerna kan man lokalisera specifika reaktioner.


Vid immuno-TEM används tre huvudtekniker:
1. pre-embedding
2. post-embedding
3. fryssnitteknik 

 

 

 

 

 

 
 
Accessibility Feedback