fi se
not available 2 3
www.solunetti.fi
klass 3

Genom

Virus kan indelas i sju olika klasser beroende på deras genomstruktur och på vilket sätt replikationen sker.
Indelningen kallas Baltimores klassificering.

I: dsDNA. Denna klass kan indelas i två grupper: (a) replikation endast i kärnan (Adenoviridae, Polyomaviridae, Herpesviridae) (b) replikation i cytoplasmat (Poxviridae).

II: ssDNA. Replikation i kärnan (Parvoviridae) med ett dubbelsträngat DNA-mellansteg, som fungerar som template vid syntesen av enkelsträngat DNA.

III: dsRNA. Genomet i denna grupp är segmenterat  (bl.a. reovirus). Varje segment producerar vid transkriptionen ett enskilt  monocistroniskt mRNA.

IV: ssRNA(+). Detta är den största genomgruppen. Hit hör många djur- och västvirus. Virus genom kan fungera direkt som mRNA. Genomets replikation och genexpressionen kan ske på olika sätt.

V: ssRNA(-). Genomet i denna grupp av virus kan vara (a) osegmenterat (Mononegvirales) eller (b) segmenterat (Orthomyxoviridae). Dessa virus använder egna enzymer vid replikationen. Med hjälp av dem kan de producera monocistroniska mRNA-molekyler.

VI: ssRNA(+), som vid replikationen har ett DNA-mellanstadium (retrovirus). Dessa virus RNA-genom fungerar som template, som reverskopieras till DNA.

VII: dsDNA, som vid replikationen har ett RNA-mellanstadium. Reverskopieringen sker under maturationen inne i viruspartiklarna.

 

 

 
 
Accessibility Feedback