fi se
not available 2 3
www.solunetti.fi
klass 2

Genom

Virusgenom är sammansatt och uppbyggt på ett betydligt mer varierande sätt än bakteriernas, växternas och djurens genom. På grund av att virus är obligatoriska intracellulära parasiter bör värdcellen kunna indetifiera och läsa den information som finns i virusgenom.


Nukleinsyran i virus kan vara enkel- eller dubbelsträngad, bestå av DNA eller RNA. I djurvirus har man påträffat alla fyra genomkombinationerna medan växtvirusgenom oftast består av ssRNA och bakterifagerna av dsDNA.

De enkelsträngade virusgenomen kan vara polariserade. De kan vara positiva (+) (ha samma polarisering som mRNA), negativa (-) eller ambiense-formade (dvs både positivt och negativt orienterade såsom Bunyaviridae- och Arenaviridae-stammarna). Ett positivt RNA-genom kan användas direkt vid translationen medan ett negativt RNA-genom måste med hjälp av RNA-polymeras syntetisera en positiv komplementärsträng, som sedan kan användas vid translationen.

Virusgenom kan vara lineära, cirkulära eller segmenterade. Alla dsRNA-genom och en del av ssRNA-genomen är uppdelade i olika segment. Virus genom varierar i storlek mellan 3500 nukleotider (t.ex. Leviviridae-stammens bakteriofager MS2 och  Qβ) och ca 1,2 miljoner baspar (Mimivirus).

 

 

 
 
Accessibility Feedback