fi se
1 2 not available
www.solunetti.fi
Framsida polku Forskning polku Cellodling polku Odling av animala celler
klass 2

Odling av animala celler

Cellodlingar kan vara primära eller sekundära beroende på cellernas ursprung. Ifall odlingen startas från tidigare frusna celler är det fråga om en sekundär odling.
I primära cellodlingar kommer cellerna direkt från en levande organism. Animala primärodlingar startas vanligen från embryonala vävnader, som behandlas med proteolytiska enzymer, vilket ledet till att de faller sönder till enskilda celler.

 

I en cellodling delar sig normala celler endast ett begränsat antal gånger (vanligen ca 50-100 cellcykler) innan de åldras och dör. Detta är orsaken till att man ofta förändrar (transformerar) celler, som skall odlas. Man går in i deras genom och gör dem "odödliga", dvs skapar cellinjer som ständigt delar sig.

 
 
Accessibility Feedback