fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

Differentialcentrifugering

Differentialcentrifugering är en metod för separering enligt partikelstorlek. Materialet centrifugeras stegvis med allt större hastighet och under längre tider tills de önskade partiklarna sedimenterar i rörets botten och alla andra partiklar förblir i lösningen eller supernatanten. De större partiklarna sedimenterar först. Med denna metod får man inte helt rena fraktioner men i alla fall sådana där de önskade komponenterna har anrikats betydligt. Genom att centrifugera en cellsuspension stegvis får man fraktioner med hela celler, kärnor, mitokondrier, lysosomer och mikroskomer. Fraktionerna kan renas genom att resuspendera dem med buffertlösningar och centrifugera på nytt med samma hastighet och lika länge. För att fastställa fraktionernas renhet används ofta elektronmikroskop. 


 

 

 
 
Accessibility Feedback