fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

Bakterier

Prokaryoterna saknar äkta kärna. Deras DNA är fäst vid cellmembranen. De saknar också mitikondrier, kloroplaster, ER och Golgiapparat.

Bakterierna indelas i två stora grupper med ledning av cellväggens uppbyggnad:
1. Gram-positiva
2. Gram-negativa

Balterierna förökar sig mycket snabbt. Sålunda delar sig t. ex. Escherichia coli under gynnsamma omständigheter var 20. minut. Den snabba delningsförmågan gör att bakterierna lätt kan anpassa sig till snabba förändringar i levnadsförhållanden.

Trots att bakterinerna är enkelt byggda är deras ämnesom-sättning ibland mycket komplicerad och specialiserad. Detta gör att bakterierna kan utnyttja nästan vilka organiska substrat som helst.

Ett exempel på detta är cyanobakterierna (blågröna alger), som absorberar sitt kol (C) ur luftens koldioxid och sitt kväve (N) ur luftens kväveföreningar.

Bilden visar stavformade bakterier, kocker och spiriller

 

 
 
Accessibility Feedback