fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

Bakteriernas cellvägg

Ytterst på en bakterie finns en geleartad kapsel, som skyddar mot skadliga omgivningsfaktorer. Med hjälp av kapseln kan bakterierna fästa vid t.ex. vävnaderna. Värdorganismens antikroppar kan identifiera kapselns sammansättning.

Peptidoglykanskiktet (=mureinskiktet = icke proteoglykan) består av acetylglukosamin och dess derivat N-acetyl-muraminat, som är polysackarider.

Cellväggen innehåller lipopolysackarider, poriner och lipoproteiner. Porinerna bildar porer i peptidoglykanskiktet. Näringsämnen vandrar genom porerna.

Teikosyrorna är sura molekyler som binder katjoner. De sköter om jonbalansen i bakteriernas mikromiljö. Lipoteikosyrorna hjälper bakterierna att fästa vid miljön.
Översätt bilden: Gram-positiv; Gram-negativ; Cellmembran; Yttre membran; Peptidoglykan

 
 
Accessibility Feedback