fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

Specialegenskaper i bakterier

Flageller eller flimmerhår
Flagellerna är bakteriernas "rörelseorgan".

Fimbrier
Fimbrier är tunnare än flageller. De assisterar när bakterier skall fästa vid något underlag i miljön. I ändan på fimbrierna finns proteiner, som binder vid specifika receptorer. Samma bakterie kan ha fimbrier med många olika vidfästnings-specificitet och olika antigena egenskaper.

Pilus   
Pilus är något styvare trådlika utskott på bakterier än fimbrier. Bakterierna fäster sig vid varandra (s.k. köns-pilus) eller vid celler och epitel med hjälp av pilus. Via pilus kan bakterierna utbyta t. ex. plasmider.

Sporer  
Vissa bakterier förmår bilda sporer. Sporerna tål torka, värme, och strålning. Sporer kan därför leva i årtionden. Ämnesomsättningen i sporerna är inaktiv men de kan börja "gro" ifall de yttre omständigheterna blir gynnsamma.

 
 
Accessibility Feedback