fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

sivusto123
Laminarskåp
   
sivusto123
Mycoplasma
   

Aseptiskt arbete

Cellodling sker under aseptiska förhållanden. Man försöker på bästa möjliga sätt förhindra att cellodlingen infekteras av bakterier, svampar och mycoplasma. Man ser också till att cellinjerna inte kontaminerar varandra. Dessutom skyddar man dem som arbetar med cellodlingarna för eventuella risker.

Cellodling sker i sterila utrymmen. Ett sterilrum är ett slutet rum, som vid behov kan förses med luftfilter för den inkommande luften (HEPA-filter) och övertryck. För att kunna gå in i ett sterilt utrymme bör man byta om till en steril laboratorierock och sterila skor. Detta klädbyte sker i ett förrum, som är försett med en sluss.  Man använder dessutom engångshandskar, hårnät och munskydd.  

Själva hanteringen av cellerna sker i s.k. laminarskåp (stående etter vågrätt), där filtrerad luft blåser ut ur skåpet. Laminarskåpen kan vara öppna eller slutna. Med hjälp av laminarskåpet hålls arbetsytorna sterila och den som arbetar invid dem är skyddad.

När man arbetar under aseptiska förhållanden följer man självfallet alla direktiv som gäller laminarskåpet, inkubatorn och all annan laboratorieutrustning. Man använder sterila redskap, skyddskläder och handskar. Man sköter extra noga sin handhygien. Desinfektionsmedel används.


työskentelyä                pipetointia
Arbete i laminar-skåp

 

 

 

 

 

 
 
Accessibility Feedback