not available se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

Laminarskåp


laminaarikaappi
Laminarskåp i cellodlingsrum.
Vanliga redskap: 1. sug för att avlägsna vätskor från odlingskärlen (till gummislangen kopplas en spetsig pasteurpipett),
2. 70 % etanol för desinektion,
3. gaslåga för sterelisering av metallredskap.

 
 
Accessibility Feedback