fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

sivusto123
Proteinernas aminosyror
   
sivusto123
Glykolys
   
sivusto123
Citronsyracykeln
   
sivusto123
Syntes av nukleinsyror
   

Aminosyrasyntes

Aminosyrorna är proteinernas byggstenar.
Aminosyrorna består av en kolatom (a-kolet) vid vilken fyra grupper är fästade:
1. en aminogrupp (NH2)
2. en karboxylgrupp
3. en väteatom
4. en sidokedja, som ger aminosyrorna olika egenskaper.

Aminosyrorna syntetiseras utgående från mellanprodukter vid glykolysen, citronsyracykeln eller pentosfosfatrutten. Aminogruppen härstammar från glutamat eller glutamin, som är de första kväveinnehållande föreningarna, som produceras av växter utgående från ammoniak (NH3). Aminogrupper flyttas från en aminosyra (vanligen glutamat) till en annan i samband med en s.k. transaminastionsreaktion. Bilden visar hur en aminogrupp överförs från glutamat till pyruvat, vilket leder till bildning av alanin. 
Översätt bild: pyruvat; alanin; glutamat; a-ketosyra
Vissa aminosyror syntetiseras ganska enkelt och ur enkla beståndsdelar. Andra (t.ex. de aromatiska aminosyrorna) är komplicerade och fordrar en lång syntesreaktion. Största delen av bakterierna och växterna kan syntetisera alla 20 aminosyror. Djur kan syntetisera endast hälften av dem.

1. Utgående från citronsyracykelns a-ketoglutarat bildas glutamat, glutamin, prolin och arginin.
2. Utgående från citronsyracykelns oxalacetat syntetiseras aspartat, asparagin metionin, treonin, lysin och isoleucin.
3. Utgående från glykolysens 3-fosfoglycerat bildas serin, glysin och cystein.
4. Utgående från glykolysens pyruvat bildas alanin, valin och leucin.
5. Utgående från fosfoenolpyruvat och erytro-4-fosfat bildas de aromatiska aminosyrorna tryptofan, fenylalanin och tyrosin.
6. Utgående från ribos-5-fosfat bildas histidin.

 

 

 
 
Accessibility Feedback