fi se
1 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

Malign neoplasi

Vid bedömning av cancersvulsters malignitet kan man använda en klassifisering som grundar sig på förändringar i cancercellernas kärnor. Denna bedömning kan användas både vid biopsier och utstryk. Vanligtvis indelas cancern i tre eller fyra grader (differentieringsstadier). Olika cancertyper har olika kriterier. Vid cytologiska prov klassifieras kärnförändringarna enligt Papanicolaous test i 0 - V klasser.

Vid en klinisk bedömning av cancerns spridningsgrad används TNM-systemet.
T (tumor) = primärtumören
N (node) = tumörvävnad i intilliggande lymfkörtlar
M (metastas) = metastaser.
Till dessa bokstäver läggs siffor, som ger en uppfattning om:
1. cancerns storlek (T 1-4)
2. antalet metastaser i lymfkörtlarna (N 0-2)
3. antalet metastaser (M 0-2).

 
 
Accessibility Feedback