en fi se
1 2 not available
www.solunetti.fi
taso 2

Maligni

Arvioitaessa pahanlaatuisten kasvainten maligniteettia, voidaan käyttää yksittäisten kasvainsolujen tumamuutoksiin perustuvaa luokitusta. Tätä voidaan soveltaa joko kudosnäytteeseen tai kasvaimesta saatuun irtosolunäytteeseen. Useimmissa histologisissa luokituksissa kasvaimet jaetaan kolmeen tai neljään gradukseen (erilaistumis asteeseen). Kriteerit vaihtelevat eri kasvaintyypeissä. Sytologisissa näytevastauksissa solulöydökset voidaan luokitella tumamuutosten perusteella Papanicolaoun mukaan luokkiin 0 - V.

Syövän kliinisen levinneisyyden arvioinnissa käytetään TNM-systeemiä. T (tumor) tarkoittaa primäärikasvainta, N (node) tarkoittaa kasvainkudosta läheisissä imusolmukkeissa. M (metastasis) tarkoittaa etäpesäkkeitä. Kirjaimiin liitettävät numerot osoittavat kasvaimen kokoa (T 1 - 4), imusolmukemetastaasien määrää (N 0 - 2) ja etäpesäkkeiden määrää (M 0 - 2).