not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Leverstas, översikt
   
sivusto123
Leverstas, 20x
   
sivusto123
Leverstas, 40x
   
sivusto123
Maksa
   

Leverstas

Leverlobulerna syns mycket tydligt. Centralvenerna (pilspets) och sinusoiderna runt dem är förstorade och blodfyllda. Portalvenerna är fyllda med blod (pilar). På ett senare stadium minskar antalet leverceller och fettinlagring uppstår i dem.
20x, H&E.

 
 
Accessibility Feedback