fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
Framsida polku Organpatologi polku Blodkretsloppets organ polku Mönckebergs´s mediaförkalkning
klass 1

sivusto123
Mediaförkalkning, översikt
   
sivusto123
Mediaförkalkning, 40x
   
sivusto123
Valtimo
   
sivusto123
Kohtu
   

Mönckeberg´s mediaförkalkning, mediaskleroosi

Mönckeberg´s mediaförkalkning innebär, som namnet säger, en förkalkning av median. Förkalkningen är ofta ringformig, dvs omfattar kärlets hela omkrets och berör större eller mindre delar av dess längd. Mindre artärer drabbas ofta av mediaförkalkning. Kärllumen förträngs inte, vilket innebär att mediaförkalkningen inte har samma kliniska symtom som ateroskleros. Båda typerna av arterioskleros kan förekomma samtidigt. Mediasförkalkning förekommer ofta hos gamla människor. Ifall mediasförkalkningen är utbredd  palperas kärlet som ett kalkstelt rör, som bildar veck. Detta gäller speciellt artärerna i benen. 

 

 
 
Accessibility Feedback