fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

sivusto123
Lungödem, översikt
   
sivusto123
Lungödem, 40x
   
sivusto123
Lungödem, 200x
   
sivusto123
Keuhko
   

Lungödem, keuhkopöhö, pulmonary edema, oedema pulmonis

Hjärtsvikt leder till allvarliga förändringar i lungorna. Lungödem utvecklas vid långvarig hjärtsvikt eller svår akut hjärtsvikt. Makroskopiskt kan man konstatera att den vätskefyllda lungvävnaden är 2-3 gånger tyngre än normalt. Om man pressar ett vävnadssnitt från sådana lungor, pyser rikligt med ödemvätska ut som ett skum. Detta är lätt att konstatera vid en obduktion.

Kroniskt lungödem utvecklas som en följd av långvarig hjärtsvikt med mitralklaffel. Lungorna är tyngre än normalt och bruna till färgen. De är inte lika vätskefyllda som vid den akuta fasen. Mikroskopiskt kan man konstatera alveolära makrofager med hemosiderin. I svåra fall förekommer dessutom ärrbildning i alveolväggarna samt blodutgjutelser och blodstockning.

  

 
 
Accessibility Feedback