fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

Blodpropp i ven

Ventrombos eller blodpropp i vener är en ganska vanlig sjukdom, som ofta ger ganska svaga symtom och som drabbar människor i alla åldrar. Orsakerna till ventromboser, dvs deras etiologi,har klarlagts ganska noggrant. Den viktigaste orsaken är orörlighet (immobilisering). Om t. ex. ett ben eller en arm immobiliseras blir blodomloppet långsammare. Detta underlättar blodets koagulering. Ett typfall på ventrombos är en gammal människa, som  har brutit lårbenet och som blir sängliggande. Detta leder ofta till att patienten får blodpropp i lungan (lungemboli) och dör till följd av den.

 

Blodproppen i venen syns som ett mörkrött koagulat, som lossnar ganska lätt från venens vägg. Ju hårdare tromben sitter fast vid väggen desto längre tid har den funnits i venen. "Gamla" tromber är fastare och mer organiserade. De är ljusare i färgen. Tromber i ytliga vener leder ofta till inflammation (tromboflebit) i den omgivande vävnaden.

En ventrombos kan utvecklas på olika sätt. I en del fall läker den ut utan dess vidare symtom, i andra fall förorsakar den mycket svåra komplikationer. I västa fall kan en ventrombos leda till en massiv lungemboli. Från ventrombosen lossnar en del (embolus), som förs med cirkulationen till hjärtat och vidare till lungartärernas huvudgrenar, som täpps till. Detta leder ofta till döden.

 

 

 
 
Accessibility Feedback