fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

sivusto123
Ateroskleros, översikt
   
sivusto123
Ateroskleros 40x A
   
sivusto123
Ateroskleros 40x B
   
sivusto123
Ateroskleros 400x
   
sivusto123
Valtimo
   

Ateroskleros, ateroskleroosi, atherosclerosis

Med ateroskleros menas en härdformig inlagring av lipider och förkalkning i artärväggarna.
Ateroskleros är en välfärdssjukdom, som uppkommer vid högre ålder. Det är en vanlig sjukdom, som i början ger endast svaga symtom. Symtomen beror på vilka kärl som drabbats och i hur hög grad detta skett. Ofta drabbas hjärtats kranskärl eller hjärnans artärer. Allmänt ateromatöst plack påträffas i artärernas väggar och ger symtom först vid högre ålder. Det stör främst blodcir-kulationen i de nedre extremiteterna.

            Ateromet är ljust till färgen och ligger i blodåderns längdriktning som en liten förhöjning just under intiman. Från större aterom lossnar flagor av en mjuk massa, som i huvudsak består av fast kolesterol. Sjukdomen utvecklas vidare och kallas nu ateroskleros, vilket betyder att det ateromatösa placket förkalkas. I vissa ytterlighetsfall kan till och med förbening eller ossifikation ske. Detta förstör artärens vägg och en utvidgning (aneurysm) uppkommer ofta. Runt aneurysmen ser man ofta blodutgjutelser.

 

 
 
Accessibility Feedback