not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Leverstas, översikt
   
sivusto123
Leverstas, 20x
   
sivusto123
Leverstas, 40x
   
sivusto123
Maksa
   

Leverstas

Lever med tydlig balkstruktur. Centralvenerna och sinusoiderna runt dem är förstorade och blodfyllda. På dessa ställen är levertrabecklerna tydligt smalare. Portafältet ser normalt ut. 
40x, H&E. 
 
Accessibility Feedback