fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

Hjärtsvikt, sydämen vajaatoiminta,

Vid hjärtsvikt har blodomloppet blivit långsammare. Detta leder till att ödem (svullnad) uppstår.
Man indelar hjärtsvikt i:
1. vänstersidig hjärtsvikt. Detta ger framför allt symtom i lungorna och svåra allmänna symtom.
2. högersidig hjärtsvikt. Nu saknas lungsymtomem men de allmänna symtomen finns kvar.

Begrepp som förknippas med hjärtsvikt är:
1. akut leverstas
2. kronisk leverstas
3. lungödem
4. kronisk lungstas.

 

 

 
 
Accessibility Feedback