fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

sivusto123
Leverstas, översikt
   
sivusto123
Leverstas, 20x
   
sivusto123
Leverstas, 40x
   
sivusto123
Maksa
   

Leverstas, maksastaasi, hepatic congestion, stasis hepatis

Vid högersidig hjärtsvikt förekommer ofta leverstas (cirros).
Vid akut leverstas är levern tydligt förstorad, mjuk och blodfylld. Kanterna är rundade och snittytorna uppvisar begynnande förändringar, som liknar muskotnötter. I dem ser man omväxlande ljusa och mörkbruna  områden.

En kronisk leverstas är långvarig och ofta svårare. Levern börjar så småningom att krympa och den blir allt fastare. Kanterna är rundare och snittytorna uppvisar tydliga muskotnötformationer. Runt centralvenen har det uppstått tydlig ärrvävnad. Leverns normala lobering syns emellertid fortfarande. 

 


 

 
 
Accessibility Feedback