not available not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

Leverstas, översikt
   
Leverstas, 20x
   
Leverstas, 40x
   
Maksa
   

Leverstas

Lever med tydlig balkstruktur. Centralvenerna och sinusoiderna runt dem är förstorade och blodfyllda. På dessa ställen är levertrabecklerna tydligt smalare. Portafältet ser normalt ut. 
40x, H&E.