not available not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
Framsida / Allmän patologi / Inflammation / Makrofag / Gallblåsa med kolesterolos, 40x
bild

Gallblåsa med kolesterolos, översikt
   
Gallblåsa med kolesterolos, 40x
   
Gallblåsa med kolesterolos, 100x
   
Lymfknuta med antrakos, översikt
   
Lymfknuta med antrakos, 40x
   
Lymfknuta med antrakos, 200x
   
Sappirakko
   
Imusolmuke
   

Gallblåsa med kolesterolos

Snitt från gallblåsans vägg. I stromat under ytepitelet syns rikligt med makrofager (stjärna). Vid sidan av kolesterolosen ser man en del inflammatoriska celler i stromat, vilket tyder på en kronisk inflammation.
40x, H&E.