not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Gallblåsa med kolesterolos, översikt
   
sivusto123
Gallblåsa med kolesterolos, 40x
   
sivusto123
Gallblåsa med kolesterolos, 100x
   
sivusto123
Lymfknuta med antrakos, översikt
   
sivusto123
Lymfknuta med antrakos, 40x
   
sivusto123
Lymfknuta med antrakos, 200x
   
sivusto123
Sappirakko
   
sivusto123
Imusolmuke
   

Lymfknuta med antrakos

Stark inlagring av kolpartiklar i makrofagerna. Ibland är det svårt att urskilja makrofagernas cellmembran (pilar). Normala lymfocyter omger makrofagerna.
200x, H&E.


 
 
Accessibility Feedback