not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
Framsida polku Allmän patologi polku Inflammation polku Makrofag polku Gallblåsa med kolesterolos, översikt
bild

sivusto123
Gallblåsa med kolesterolos, översikt
   
sivusto123
Gallblåsa med kolesterolos, 40x
   
sivusto123
Gallblåsa med kolesterolos, 100x
   
sivusto123
Lymfknuta med antrakos, översikt
   
sivusto123
Lymfknuta med antrakos, 40x
   
sivusto123
Lymfknuta med antrakos, 200x
   
sivusto123
Sappirakko
   
sivusto123
Imusolmuke
   

Gallblåsa med kolesterolos, sappirakon kolesteroloosi, cholesterolosis

Snitt från gallblåsans vägg.  Under ytepitelet finns rikligt med makrofager i de ljusa områdena (pilspetsar). Makrofagerna innehåller lipider och de kan kallas lipofager.
H&E.

 
 
Accessibility Feedback