not available not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
Framsida / Allmän patologi / Inflammation / Makrofag / Gallblåsa med kolesterolos, 100x
bild

Gallblåsa med kolesterolos, översikt
   
Gallblåsa med kolesterolos, 40x
   
Gallblåsa med kolesterolos, 100x
   
Lymfknuta med antrakos, översikt
   
Lymfknuta med antrakos, 40x
   
Lymfknuta med antrakos, 200x
   
Sappirakko
   
Imusolmuke
   

Gallblåsa med kolesterolos

Under ytepitelet förekommer anhopningar med makrofager (pilar). Man ser deras vakuoler. Makrofagerna innehåller lipider och kallas därför lipofager. Vid sidan av kolesterolosen förekommer även inflammatorisk vävnad i stromat under epitelet. Detta tyder på en kroniskt inflammation.
100x, H&E.