not available not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
Framsida / Allmän patologi / Inflammation / Makrofag / Lymfknuta med antrakos, 200x
bild

Gallblåsa med kolesterolos, översikt
   
Gallblåsa med kolesterolos, 40x
   
Gallblåsa med kolesterolos, 100x
   
Lymfknuta med antrakos, översikt
   
Lymfknuta med antrakos, 40x
   
Lymfknuta med antrakos, 200x
   
Sappirakko
   
Imusolmuke
   

Lymfknuta med antrakos

Stark inlagring av kolpartiklar i makrofagerna. Ibland är det svårt att urskilja makrofagernas cellmembran (pilar). Normala lymfocyter omger makrofagerna.
200x, H&E.