not available not available
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Cystadenokarcinom i ovarium, översikt
   
sivusto123
Cystadenokarcinom i ovarium, 40x
   
sivusto123
Cystadenokarcinom i ovarium, 100x
   
sivusto123
Cystadenokarcinom i ovarium, 200x, A
   
sivusto123
Cystadenokarcinom i ovarium, 200x, B
   
sivusto123
Munasarja
   

Cystadenokarcinom i ovarium

Tumören bildar invasiva öar i bindväven (*). 
40x, H&E.

 
 
Accessibility Feedback