fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

sivusto123
Dysplasi i livmoderhals, översikt
   
sivusto123
Dysplasi i livmoderhals, 40x
   
sivusto123
Dysplasi i livmoderhals, 200x
   
sivusto123
Dysplasi
   
sivusto123
Kohdunkaula
   

Dysplasi i livmoderhals

Vid dysplasi i livmoderhalsen har epitelcellernas inbördes ordning blivit störd. Cellernas kärnor varierar i storlek, form och färgningsegenskaper. Antalet mitoser har ökat. De dysplastiska förändringarna kan med tiden vidareutvecklas till cancer. De vanligaste cellförändringarna uppmärksammas vid gynekologiska PAPA-undersökningar. Ca 90% av alla cytologiska undersökningar utgörs av gynekologiska PAPA-prov.

Förstadier till cancer i livmoderhalsen klassifieras enligt följande tabell:

Dysplasi-klasser CIN-klasser Bethesda-klasser
Lindrig dysplasi CIN I Low-grade SIL
Medelsvår dysplasi CIN II High-grade SIL
Svår dysplasi CIN III High-grade SIL
In situ - karcinom CIN III High-grade SIL

 
 
Accessibility Feedback