not available not available not available
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

Cystadenokarcinom i ovarium, översikt
   
Cystadenokarcinom i ovarium, 40x
   
Cystadenokarcinom i ovarium, 100x
   
Cystadenokarcinom i ovarium, 200x, A
   
Cystadenokarcinom i ovarium, 200x, B
   
Munasarja
   

Cystadenokarcinom i ovarium

Tumörvävnaden är tjock, flerskiktad och bildar ofta papiller. Ofta ligger epitelcellerna så tätt att det bildas s.k. kribroforma områden (#).
100x, H&E.