fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

sivusto123
Adenokarcinom i livmoderslemhinna
   
sivusto123
Adenokarcinom i livmoderslemhinna, 40x, A
   
sivusto123
Adenokarcinom i livmoderslemhinna, 40x, B
   
sivusto123
Adenokarcinom i livmoderslemhinna, 100x
   
sivusto123
Adenokarcinom i livmoderslemhinna, 400x
   
sivusto123
Kohtu
   

Adenokarcinom i livmoderslemhinna, adenocarcinoma endometrii

Snitt från livmodervägg. Livmoderväggen är förtjockad (*). Tjocka körtelgångar syns. Tumören har invaderat myometrium (pilar). Detta är det viktigaste kriteriet, som skiljer ett differentierat adenokarcinom i livmoderslemhinnan från en atypisk komplex eller s.k. adenomatös hyperplasi.
H&E.


 
 
Accessibility Feedback