fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

sivusto123
Cystadenokarcinom i ovarium, översikt
   
sivusto123
Cystadenokarcinom i ovarium, 40x
   
sivusto123
Cystadenokarcinom i ovarium, 100x
   
sivusto123
Cystadenokarcinom i ovarium, 200x, A
   
sivusto123
Cystadenokarcinom i ovarium, 200x, B
   
sivusto123
Munasarja
   

Cystadenokarcinom i ovarium, munasarjan kystadenokarsinooma, cystadenocarcinoma serosum ovarii

Snitt från en tjockväggig ovarietumör. Tumörvävnaden (*) är tjock, består av flera cellskikt och bildar ofta papiller. Tumören invaderar den omgivande bindvävnaden (pilspetsar) genom att bilda karcinomöar. Psammomakroppar, som är typiska för denna typ av tumörer, syns inte.
H&E.

 
 
Accessibility Feedback