not available not available
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Cystadenokarcinom i ovarium, översikt
   
sivusto123
Cystadenokarcinom i ovarium, 40x
   
sivusto123
Cystadenokarcinom i ovarium, 100x
   
sivusto123
Cystadenokarcinom i ovarium, 200x, A
   
sivusto123
Cystadenokarcinom i ovarium, 200x, B
   
sivusto123
Munasarja
   

Cystadenokarcinom i ovarium

Tumörvävnaden (*) är tjock, flerskiktad och bildar ofta papiller (pilar). Tumörcellernas kärnor är ganska stora och mitoser är vanliga (pilspetsar). Kärnorna är dessutom hyperkromatiska. Epitelet visar tydliga tecken på malignitet.
100x, H&E.

 
 
Accessibility Feedback