not available not available not available
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

Cystadenokarcinom i ovarium, översikt
   
Cystadenokarcinom i ovarium, 40x
   
Cystadenokarcinom i ovarium, 100x
   
Cystadenokarcinom i ovarium, 200x, A
   
Cystadenokarcinom i ovarium, 200x, B
   
Munasarja
   

Cystadenokarcinom i ovarium

Tumörcellerna är ganska stora och mitoser förekommer (pilspetsar). Kärnorna är hyperkromatiska.
200x, H&E.