not available se
1 2 3
www.solunetti.fi
klass 1

Gynekologisk cytologi

Gynekologiska cellutstryk kan indelas enligt PAPA- eller Bethesdas indelning.

PAPA-klasser

0 Icke-representativt prov 
- inga eller mycket få celler
- cellerna är inte från rätt organ
- cellerna är starkt degenererade eller nekrotiska
- cellerna har blivit förstörda i samband med prepareringen

I Icke-representativt prov 
- inga tecken på malignitet i provet
- ett enda avvikande kriterium förekommer (t.ex. ökad mängd celler eller svaga kärnförändringar)

II Atypiska, icke-maligna celler
- ett enda eller högst två avvikande kriterier konstateras
- de enskilda förändringarna är små

III Lätt malignitet
- ett enda eller några få tecken på cellmalignitet konstateras 

IV Stark malignitet 
- största delen av kriterierna för malignitet föreligger

V Malignt prov
- alla eller nästan alla kriterier för malignitet föreligger

[PAPA-klasser på nivå 1, Bethesda klasser på nivå 2, Renhetsgrader på nivå 3 (tryck uppe till höger 0, +, ++)]

 

 
 
Accessibility Feedback