not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Kronisk bronkit, översikt
   
sivusto123
Kronisk bronkit, 40x
   
sivusto123
Kronisk bronkit, 200x, A
   
sivusto123
Kronisk bronkit, 200x, B
   
sivusto123
Keuhkoputki
   

Kronisk bronkit

Mängden slemkörtlar har ökat (*) och under ytepitelet ser man inflammatorisk vävnad. I bronkens lumen förekommer varigt slem.
40x, H&E.


 
 
Accessibility Feedback