not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Kronisk bronkit, översikt
   
sivusto123
Kronisk bronkit, 40x
   
sivusto123
Kronisk bronkit, 200x, A
   
sivusto123
Kronisk bronkit, 200x, B
   
sivusto123
Keuhkoputki
   

Kronisk bronkit

Pilarna pekar på kronisk inflammatorisk vävnad under ytepitelet. I bronkens lumen förekommer varigt slem (#).
200x, H&E.


 
 
Accessibility Feedback