not available not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
Framsida / Organpatologi / Andningsorganen / Bronkialt emfysem / Bronkialt emfysem, 40x, B
bild

Bronkialt emfysem, översikt
   
Bronkialt emfysem, 40x, A
   
Bronkialt emfysem, 40x, B
   
Bronkialt emfysem, 200x
   
Keuhkoputki
   

Bronkialt emfysem

I brokernas väggar förekommer inflammatoriska celler, speciellt lymfocyter (*). I lumen förekommer varigt exudat (#).
40x, H&E.