not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Bronkialt emfysem, översikt
   
sivusto123
Bronkialt emfysem, 40x, A
   
sivusto123
Bronkialt emfysem, 40x, B
   
sivusto123
Bronkialt emfysem, 200x
   
sivusto123
Keuhkoputki
   

Bronkialt emfysem

I brokernas väggar förekommer inflammatoriska celler, speciellt lymfocyter (*). I lumen förekommer varigt exudat (#).
40x, H&E.

 
 
Accessibility Feedback