not available not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
Framsida / Organpatologi / Andningsorganen / Lungsäcksinflammation / Lungsäcksinflammation, översikt
bild

Lungsäcksinflammation, översikt
   
Lungsäcksinflammation, 40x
   
Lungsäcksinflammation, 200x
   
Lungsäcksinflammation, 400x
   

Lungsäcksinflammation

Snitt från lunga. Lungsäcken (pleura) är tydligt förtjockad (pil). I lungsäcken ser man rödfärgat fibrin och inflammatoriska celler. Kapillärerna och fibroblasterna har ökat i antal. I ena kanten av detta prov ser man ett stort nekrotiskt område (*), med en blodpropp (tromb) (pilspets) i en artär.
H&E.