not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Lungsäcksinflammation, översikt
   
sivusto123
Lungsäcksinflammation, 40x
   
sivusto123
Lungsäcksinflammation, 200x
   
sivusto123
Lungsäcksinflammation, 400x
   

Lungsäcksinflammation

Snitt från lunga. Lungsäcken (pleura) är tydligt förtjockad (pil). I lungsäcken ser man rödfärgat fibrin och inflammatoriska celler. Kapillärerna och fibroblasterna har ökat i antal. I ena kanten av detta prov ser man ett stort nekrotiskt område (*), med en blodpropp (tromb) (pilspets) i en artär.
H&E. 

 
 
Accessibility Feedback